Om oss

Kompetens


LCAB är ett konsultföretag som ägs och drivs av Mikael Lund.Mikael är legitimerad sjukgymnast/ergonom sedan slutet av -80 talet och har arbetat med arbetsmiljö och företagshälsovård sedan mitten av -90 talet. Arbetsmiljöarbetet har utförts inom många branscher vilket har gett Mikael en bred kunskapsbas inom arbetsmiljöområdet. Mikael har även anlitats av Prevent som utbildare under några år i slutet av 2000-taletHan startade Ergotea Arbetsmiljöutveckling AB i Örebro år 2000 som är en privat företagshälsovård. Ca 125 anslutna företag med 8000 kundanställda från blandade branscher. Företaget såldes sommaren 2013.Erfarenheten som VD och ägare till Ergotea har gett Mikael god kunskap och erfarenhet inom ledarskap och hur man driver en organisation.Ergotea ägde under 5 år Rehabportalen tillsammans med Rosängen i Örebro. Rehabportalen arbetade enbart för försäkringskassan och arbetsförmedlingen med arbetsförmågebedömningar och arbetslivsinriktad rehabilitering, Mikael var aktiv skapare av dessa tjänster och var med och utförde dessa uppdrag vilket gör att han har stor erfarenhet av att göra utredningar av arbetsförmåga samt att vara delaktig i den yrkesinriktade rehabiliteringen.


LCAB kommer även kunna erbjuda behandlingar för alla typer av besvär i anpassade lokaler på Västerlånggatan 14, där det sen tidigare bedrivs liknande verksamhet av Gullsjö Rehab. LCAB ser fram emot ett givande samarbete med Gullsjö Rehab och andra aktörer inom samma område.

Samarbetspartner.


Vi samarbetar initialt med Gullsjö Rehab som jag även delar lokaler med.

Tillsammans med Gullsjö Rehab har vi som mål att bygga upp ett nätverk av olika kompetenser för att ha möjlighet att hjälpa våra företagskunder med så komplett service som möjligt.


Därför söker vi nu samarbetspartner inom arbetsmiljöområdet. Vi är intresserade av följande kompetenser:

•Sköterskor helst med vidareutbildning till företagssköterska

•Företagsläkare, eller allmänspecialist

•Arbetsmiljöingenjör

•Beteendevetare


© Copyright. All Rights Reserved.

Webbproduktion av DATATEMA