Arbetsmiljö

Tjänster för företag


LCAB står för en enkel upphandlingsmodell

när det gäller arbetsmiljötjänster.                       

Vi skapar en offert utifrån Er specifika situation,

utför uppdraget, fakturerar därefter

enligt överenskommelse.


Exempel på tjänster:

Ergonommottagning:


Syftet är att hjälpa Era medarbetare med sina besvär från rörelseapparaten. Jag gör bedömningar och enklare behandlingar samt ger råd till egen träning och egenvård. Då mottagningen sker på plats hos Er gör jag direkt en koppling till aktuell arbetsplats och gör en ergonomisk bedömning och ger Er tips om hur man kan förbättra arbetssituationen.

Ergonomiska analyser:


Analyser av arbetsstationer, maskiner, verktyg och specifika moment. Analysen utmynnar i rapport med resultat och förslag på hur Ni kan förbättra den ergonomiska situationen.


Rehabiliteringsstöd:


Vi kan erbjuda hjälp med arbetsförmågebedömningar, rehabiliteringsutredningar, omplaceringsutredningar, vi kan även delta vid rehabiliteringssamtal. LCAB kan vara ett stöd för Er som arbetsgivare i hela rehabiliteringsprocessen.


Utbildningar:


Ergonomiutbildningar med fokus på belastningsergonomi. Vi skapar den utbildning som Ni är i behov av. Innehåll och längd styrs av Era behov och önskemål.


Behovsanalys:


Vet Ni vilka behov Ni har inom Er arbetsmiljö?

Vår erfarenhet är att man ofta köper arbetsmiljötjänster slentrianmässigt, både vad gäller företagshälsovård och enstaka arbetsmiljötjänster.

Vi hjälper Er att göra en genomgång av vilka behov som finns inom Er verksamhet. Resultatet av genomgången bör sen ligga till grund för planering av Ert preventiva arbetsmiljöarbete.

En bra behovsanalys är ett viktigt redskap i Er planering.


Behandling:


Snabba behandlingar för Era anställda. Med korta behandlingar som syftar till att stärka individens egenansvar så kommer Era medarbetare få snabb hjälp med sina besvär och få en ökad kunskap för att undvika ytterligare besvär. Behandling sker i våra lokaler som givetvis är utrustade på ett ändamålsenligt sätt


© Copyright. All Rights Reserved.

Webbproduktion av DATATEMA